Các hoạt động lớp Native

Thanh toán với mã ưu đãi

Các hoạt động lớp Native

Các hoạt động lớp Native

CÁC HỌC SINH LỚP NATIVE

Các học sinh 3-4-5 tuổi tập đọc: https://youtu.be/s9Q8WYko6ho 

 1. Tập kể chuyện: https://youtu.be/W_oINzIl7lM

 2. Tập hát tiếng Anh: https://youtu.be/JzlTe4W5pRs 

 3. Tập thuyết trình trên bảng: https://youtu.be/gVWKZIxWoZM 

 4. Tập thuyết trình với các slide: https://youtu.be/gVWKZIxWoZM 

 5. Tập nói, tập kể chuyện diễn kịch tiếng Anh tập thể: https://youtu.be/Ps_phL5Jg9w 

 6. Học sinh các bạn khác đọc: https://youtu.be/YfkvtEFjri8 

 7. Dạy các bạn theo Monkey Stories: https://youtu.be/hqrN-Nd4Dhc 

 8. Giới thiệu thuyết trình về những điều mình thích và trả lời tại sao: https://youtu.be/9UeFOOzhFkI 

 9. Thuyết trình về thói quen tốt và bảo vệ quan điểm của mình: https://youtu.be/jN1jMJHdUuM 

 10. Thuyết trình về sở thích ước mơ, thói quen, và lịch trình: https://youtu.be/bf6MZJdDZlA 

 11. Học nhảy với bài hát tiếng Anh: https://youtu.be/vJ_p2PNv6bg 

 12. Các bạn có thể hát tiếng Anh, Karaoke: 

  1. https://youtu.be/EjmqyY50Sz0 

  2. https://youtu.be/Wo51hkRzUpY 

 13. Các bạn Kids có thể hướng dẫn các bạn học tập online chống dịch covid ( Hướng dẫn đọc sách Sight words, đọc Monkey Stories, Học Hát)

           https://youtu.be/CzhJAy1H_2s 
October, 06 2021
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666